موسیقی

استاد بنان
موسیقی

تصنیف رویای هستی

تصنیف رویای هستی با صدا استاد غلامحسین خان بنان با شعری از استاد اسماعیل نواب صفا و آهنگی از استاد حسینعلی ملاح در دستگاه گوش نواز اصفهان ساخته شده است. ترکیب جادویی موسیقی و شعر و صدا در این تصنیف فوق العاده و در یک کلمه خارق العاده است. البته جایگاه استاد غلامحسین خان بنان به عنوان استاد تصنیف خوانی در سالیان گذشته بر کسی پوشیده نیست.

بیشتر بخوانید »
TajShahnazKasaei
موسیقی

تصنیف به اصفهان رو

تصنیف بسیار زیبای به اصفهان رو را استاد جلال الدین تاج اصفهانی در آواز اصفهان که از زیر مجموعه های دستگاه همایون هست، به زیبایی هرچه تمام تر خوانده اند. تصنیف در ایتدا با ریتمی تندتر از ریتم بخش اصلی تصنیف آغاز می شود و پس از دوبار تکرار به شروع تصنیف می رسد. همانطور که می دانید دستگاه ها و آوازهای در ردیف موسیقی ایرانی از نت های مختلفی حسب فواصل استاندارد خود می توانند آغاز شوند. این تصنیف در آواز اصفهان دو (Do) تنظیم و اجرا شده است. تار این تصنیف زیبا را استاد جلیل شهناز، نی را استاد حسن کسائی و ویولن را استاد جهانبخش پازوکی نواخته اند. آهنگسازی این اثر توسط استاد جلیل شهناز انجام شده است.

بیشتر بخوانید »